Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 geliuksus.kitchenforce.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, Klientui teikiant užsakymą internetinėje geliuksus.kitchenforce.lt Parduotuvėje.
1.2 geliuksus.kitchenforce.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3 Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą geliuksus.kitchenforce.lt, kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis turi neteikti užsakymo elektroniniu būdu geliuksus.kitchenforce.lt.
1.4 geliuksus.kitchenforce.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

2.1 Klientas, apsilankęs geliuksus.kitchenforce.lt Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes, patiekalus. Klientas savitarna suformuoja pirkinių krepšelį.
2.2 Suformavus pirkinių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, jeigu aktyvuota tokia paslauga: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.
2.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, Klientas gali ir po užsakymo pateikimo. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su geliuksus.kitchenforce.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
2.4 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas geliuksus.kitchenforce.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna geliuksus.kitchenforce.lt. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir geliuksus.kitchenforce.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai geliuksus.kitchenforce.lt gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes arba geliuksus.kitchenforce.lt patvirtina pirkėjui prekės rezervaciją el. paštu, jei už prekę bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo vietoje.
2.5 Pranešimo geliuksus.kitchenforce.lt apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir geliuksus.kitchenforce.lt vykdymo pradžios momentu.

3. Pristatymo, grąžinimo sąlygos

3.1 Pristatymo paslauga neteikiama. Savitarna užsakytus patiekalus atsiimkite atvykę vietoje.
3.2 Pinigai už užsakytus ir apmokėtus patiekalus grąžinami jeigu dėl restorano kaltės patiekalai buvo nepateikti ar pateikti netinkamai. Kiti pinigų grąžinimo atvejai aptariami derybų keliu.

4. Garantiniai įsipareigojimai

4.1 geliuksus.kitchenforce.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu , o geliuksus.kitchenforce.lt įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl geliuksus.kitchenforce.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. geliuksus.kitchenforce.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus, o jų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
4.2 geliuksus.kitchenforce.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.2.1 geliuksus.kitchenforce.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.2.2 geliuksus.kitchenforce.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.
4.2.3 Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, geliuksus.kitchenforce.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.2.4 Prekės pristatomos supakuotos pagal jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir geliuksus.kitchenforce.lt vyksta valstybine kalba.
5.2 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt Elektroninis ginčų sprendimas.
5.3 Įsigydami kitchenforce produktus e.parduotuvėje geliuksus.kitchenforce.lt sutinkate, kad jūsų duomenys gali būti naudojami įmonės rinkodaros tikslais. Įmonė įsipareigoja šiuos duomenis saugoti ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.